Archief Koperguod

Onderstaand een overzicht van alle concerten en evenementen van Koperguod sinds de eerste repetitie op zondag 31 oktober 2004.

bowlen in Sneek

Zondag 27 februari 2005

Concert m.m.v. Jitske Draijer, dorpscultuurhuis De Spylder te Warns

Donderdag 17 mei 2007

Heechspanning, Heeg

Zondag 3 juni 2007

Zomeravondconcert m.m.v. zangeres Jannie Brandsma Mauritiuskerk IJlst

Zaterdag 23 juni 2007

Aldegeaster Iepen Dei, Oudega-W

Zondag 25 november 2007

Concert met Bigband Cue, Galamadammen

Zondag 9 maart 2008, 15:30 uur

Concert, Dronrijp

Zaterdag 31 januari 2009, 20:00 uur

Concert met Sān man en Sikke, Stania State Oenkerk

Zondag 1 februari 2009, 15:00 uur

Concert met het Saxofoonorkest, Bolsward
Recensie

Zondag 19 april 2009

Concert in Antonius ziekenhuis Sneek

Zondag 26 april 2009

Concert met Bigband Cue, De Stolp Sneek
Aankondiging

Zondag 22 november 2009 20:00 uur

Lustrumconcert m.m.v. Hessel Buma en Remko de Jager, Stadslaankerk IJlst
Aankondiging

Zondag 17 januari 2010, 11:00 uur

Koffieconcert, Antonius Sneek, Solist op saxofoon: Miriam Stoffelsma.
Recensie

Zondag 10 oktober 2010, 15:00 uur

Concert met koor "Blinder" Easterlittens

Zaterdag 16 april 2011, 20:00 uur

Concert met Sān man en Sikke Organisatie: Fryske krite Utrecht en Zeist, De Schalm,De Meern

Vrijdag 1 juli 2011

Bruiloft Joure

Zondag 1 januari 2012, 16:00 uur

Nieuwjaarsconcert, Theater Sneek
Aankondiging

Zondag 11 maart 2012

Concert Martinikerk Bolsward

Weekend 12/13 mei 2012

Muziekfestival Terschelling

Zondag 8 juli 2012

Concert met musicalkoor MusicAlive, Epemastate Ysbrechtum

Zondag 7 oktober 2012

Concert met San man en Sikke Birdaard

Zondag 9 december 2012

Concert met San man en Sikke Heeg

Zaterdag 16 februari 2013, 16:00 uur

Matineeconcert, Atrium Sneek

Zaterdag 25 mei 2013, 20:00 uur

Concert Midsland Terschelling

Zaterdag 14 september 2013, 13:00 uur

Monumenten-muziek-markt Woudsend

Zaterdag 9 november 2013, 20:00 uur

Najaarsconcert met fanfare Crescendo Lemmer en Janneke Warringa, De Hege Fonnen Lemmer
Aankondiging

Zaterdag 21 december 2013, 20:00 uur

Kerstconcert met de koren Credo en Irene o.l.v. Helene Vijver, Trinitas Heerenveen

Zondag 16 februari 2014, 11:30 uur

Fryske Fynsten: Fries koper en slagwerk, Cultuur kwartier Sneek, Locatie Noorderkerk

Zaterdag 30 januari 2015, 20:00 uur

Seaside Rendezvous, met San man en Sikke, Grote Kerk Harlingen

Vrijdag 27 februari 2015, 20:15 uur

Lustrumconcert m.m.v. New Trombone Collective, Theater Sneek
Aankondiging
Flyer
Recensie

Vrijdag 26 juni 2015, 20:15 uur

Opening Cityproms, Oldehoofsterkerkhof, Leeuwarden

Zaterdag 15 september 2015, 16:00 uur

frUITMARKT, Atrium, Sneek

Zondag 11 oktober 2015, 11:30 uur

Top Zondag, serie concerten i.s.m. trio Wybe Kaspers, Noorderkerktheater, Sneek

Zaterdag 21 mei 2016

Gouden Spiker Festival, Galaconcert, Solist op trompet: Omar Tomasoni
Flyer

Zondag 13 november 2016

Concert met bigband Cue, Noorderkerktheater, Sneek

Vrijdag 23 december 2016

Groot Kerstconcert met Lemster Mannenkoor, De Hege Fonnen, Sneek

Zaterdag 4 februari 2017

Concert met Trio Wiebe Kaspers, Doarpshūs Weidum, solist op Euphonium: Jeroen Zijlstra
Flyer

Zondag 5 februari 2017

Koffieconcert, Antonius Sneek, solist op Euphonium: Jeroen Zijlstra

Zaterdag 20 Januari 2018

Nieuwjaarsconcert Koperguod & Koarbizznizz, in het Breahūs, van Swinderenstraat 6 te Balk.
Flyer

Zaterdag 7 april 2018

Jubileumconcert Edoza, De Lawei Drachten

Zaterdag 22 september 2018

Jubileumconcert Edoza, Oosterkerk Kollum

Zaterdag 13 oktober 2018

Jubileumconcert Edoza, Theater Sneek

Zaterdag 9 maart 2019

Koperkleuren, dubbelconcert i.s.m. Wilhelmina Easterein

Zondag 10 maart 2019

Concert Sint Jacobiparochie

Zondag 17 maart 2019

Topzondag met koffiegeur

zaterdag 14 september 2019

300 jaar Houtzaagmolen De Jager Woudsend

Zaterdag 5 oktober 2019

3e Lustrum Koperguod met Eric Vloeimans

Zaterdag 29 februari 2020

Freonenconcert met medewerking van popkoor Hege Hakken

zaterdag 11 september 2021

De Aldegeaster Skilderijen